Home Animals

Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden Kekuatan

Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Algemeen
Artikel   4 - Koop
Artikel   5 - Prijzen en prijswijzigingen
Artikel   6 - Betalingen
Artikel   7 - Leveringstijd
Artikel   8 - Bedenktijd
Artikel   9 - Aansprakelijkheid
Artikel  10 - Privacy verklaring
Artikel  11 - Nederlands recht

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een
    overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of
    diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie
    die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
    raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
    overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan
    consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer
    georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het
    sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
    communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
    overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Kekuatan
Baarleseweg 29
4861 BR Chaam
Telefoonnummer: 0135055207
E-mailadres: info@huskypower.nl
KvK-nummer: 18091279
Btw-identificatienummer: NL002097093B11

Artikel 3 - Algemeen
3.1 Door uw bestelling te verzenden, geeft u te kennen dat u met de aankoopvoorwaarden akkoord
      gaat. Kekuatan heeft het recht haar algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen.
3.2 Alleen correct ingevulde bestelformulieren worden in behandeling genomen.
      U dient een geldig e-mail adres en telefoonnummer in te vullen op het bestelformulier.
3.3 Niets van deze site mag zonder toestemming van Kekuatan gebruikt worden.
3.4 De producten die Kekuatan verkoopt zijn uitsluitend bedoeld voor honden en mensen.

Artikel 4 - Koop
4.1 De overeenkomst komt enkel tot stand, nadat Kekuatan de bestelling heeft aanvaart, dmv mail.
      Kekuatan heeft het recht bepaalde bestellingen te weigeren. In dat geval zal zij de koper hiervan
      op de hoogte brengen.
      Ook indien Kekuatan niet in staat is de bestelling te leveren (niet leverbaar, uit het assortiment etc.)
      laat zij dit aan de koper via de mail weten. Kekuatan hoeft in dergelijke gevallen geen
      schadevergoeding te betalen.
4.2 De artikelen die huskypower.nl of huskypower.be verkoopt kunnen door productontwikkeling
      aan tussentijdse wijzigingen ontheven zijn. Zo kunnen artikelen te alle tijden aangepast en uit
      het assortiment gehaald worden.
      Ook kunnen er nieuwe artikelen aan het assortiment worden toegevoegd, waar deze
      algemene voorwaarden ook voor gelden.

Artikel 5 - Prijzen en prijswijzigingen
5.1 Alle genoemde prijzen op huskypower.nl of huskypower.be zijn in Euro en inclusief BTW, en
      gelden voor consumenten.
5.2 Alle genoemde prijzen zijn aan prijswijzigingen onderheven en kunnen zonder voorafgaande
      kennisgeving door Kekuatan gewijzigd worden.
5.3 Op de maandaanbieding wordt geen extra korting gegeven.

Artikel 6 - Betalingen
6.1 Betalen kan op 3 manieren geschieden; - Onder rembours (u betaalt aan de bezorger), of vooraf
      door storting van het verschuldigde bedrag op IBAN NL19 KNAB 0257 6400 02 
      tnv Kekuatan te Hilvarenbeek, of via iDeal van Sisow
      Indien het bedrag 5 dagen na de besteldatum nog niet op onze rekening staat, gaan wij ervanuit
      dat u de besteling annuleert.
6.2 Verzendkosten á € 6,95 worden aan bestellingen onder € 50,00 toegekend.
      Bestellingen boven € 50,00 Komen met verzendkosten á €5,50.
      Bestellingen boven € 75,00 worden voor onze rekening naar u toegezonden.
6.3 Indien u besteld onder rembours dan zijn de gehele rembourskosten (€ 8,50) voor uw rekening.
      De verzendkosten zijn gelijk aan 6.4
6.4 Bestellingen buiten Nederland of België kunnen alleen vooraf betaald worden.
      De verzendkosten voor deze landen worden altijd doorgerekend, de gratis verzendkosten boven
      € 75,00 vervalt.

Artikel 7 - Leveringstijd
7.1 Indien uw bestelling op voorraad is, wordt deze max. 7 dagen nadat uw gehele betaling gestort
      is naar u toe gestuurd.
7.2 Indien uw bestelling niet voorradig is wordt u per e-mail of telefonisch op de hoogte gehouden
      van de levertijd.
7.3 Volgens de wet Kopen op Afstand mag de maximale levertijd 30 dagen bedragen, tenzij anders
      overeengekomen.
      Indien de levertijd niet haalbaar is dient Kekuatan de consument hier tijdig van op de hoogte te stellen
      en de mogelijkheid te bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te
      komen.
      Reeds betaalde bedragen dienen bij ontbinding binnen 30 dagen terug gestort te worden.
7.4 Het pakket kan worden verstuurd via PostNL.
      PostNL bezorgt op dinsdag- tot en met Zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur.
      Zorg dat u een bezorgadres opgeef waar iemand aanwezig is op het moment van levering.
      Indien u niet wenst dat het pakket bij buren wordt afgegeven, dan dient u dit aan ons door te geven.

Artikel 8 - Bedenktijd
8.1 Niet goed, geld terug garantie. De koper heeft gedurende 14 dagen de artikelen vrij op zicht.
      Binnen deze termijn heeft de koper het recht mee te delen dat hij van de aankoop afziet.
      Hij stuurt dan de ongebruikte artikelen in originele en onbeschadigde verpakking gefrankeerd
      retour naar Kekuatan.
8.2 Voldoet uw retourzending aan de voorwaarden dan storten wij het aankoopbedrag binnen 7
      dagen retour op uw bank- of giro rekening. De door Kekuatan gemaakte verzendkosten worden
      ingehouden op het terug te storten bedrag.
      Voor Belgische klanten kan het retourneren naar bankrekening langer duren ivm banktransacties
      naar het buitenland.
8.3 Defecten aan een artikel door normale slijtage ten gevolge van normaal gebruik vallen niet
      binnen de garantie.
      Bij ondeskundig gebruik van de artikelen, of door gebruik bij doeleinden waar het product niet voor
      bedoeld is, vervalt de garantie.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid
9.1 Kekuatan kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in de
      gezondheidstoestand van de hond, ten gevolge van het gebruik van de artikelen of producten.
      Bij twijfel over de gezondheidstoestand en conditie van uw hond dient u uw dierenarts te
      raadplegen.
9.2 Kekuatan is niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die ontstaat doordat de geleverde
      goederen (waaronder ook voeding) niet voldoen aan wettelijke of andere van overheidswege
      of door keuringsinstanties gestelde of te stellen eisen aan de hoedanigheid van deze goederen.
9.3 De genoemde maten / aanbevelingen zijn uitsluitend als indicatie bedoeld. Hieraan kunnen in
      geen enkel geval rechten worden ontleend.
9.4 De aansprakelijkheid van Kekuatan blijft beperkt tot het bedrag van de bestelling.
9.5 Het is in Nederland verboden om een hond als trekkracht te gebruiken, een uitzondering hierop
      zijn de Alaskan Malamute, Siberische Husky, Groenlandse hond,
      Eskimo hond en de Samojeed. Mocht iemand u aanklagen dan kunt u een hoge boete krijgen.
      Maar niet alleen de eigenaar van de hond, maar ook de wedstrijdleiding,
      organisatie en verkopers kunnen aansprakelijk worden gesteld. Hierdoor mogen wij de x-back
      alleen maar verkopen aan honden die in het trekhonden besluit staan.
      Echter wij kunnen dit nooit controleren en het is uiteindelijk uw verantwoording, maar wij
      kunnen door u hierover in te lichten niet aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 10 - Privacy verklaring
10.1 Kekuatan respecteert de privacy van de koper. Alle gegevens worden uitsluitend gebruikt voor
        het nakomen van haar verbintenis (het leveren van de juiste artikelen op het juiste adres.)
        Kekuatan neemt de door de koper doorgegeven persoonsgegevens op in een databank en mag
        ze gebruiken voor eigen reclamedoeleinden. De koper heeft het recht ze te raadplegen,
        te wijzigen of te laten schrappen. Kekuatan zal deze gegevens nooit doorgeven aan derden.

Artikel 11 - Nederlands recht
11.1 Op alle overeenkomsten die Kekuatan aangaat met haar kopers en op de algemene voorwaarden
        is het Nederlands recht van toepassing.
        De consument hier tijdig van op de hoogte te stellen en de mogelijkheid te bieden om de overeenkomst
        te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen.
        Reeds betaalde bedragen dienen bij ontbinding binnen 30 dagen terug gestort te worden.